כניסה לאזור האישי

חיפוש קבלנים

ניתן לאתר קבלנים החברים בהתאחדות הקבלנים באמצעות מסך זה, החיפוש כולל את הקבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים וחברים בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ.

החוק קובע כי עבודות הנדסה בנאיות בהיקף כספי מסוים או מסוג מסוים חייבות להתבצע רק בידי קבלן רשום.